Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekat "Mladi u fokusu"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Vrnjačke novine, oktobar 2013.Vrnjačke novine, oktobar 2013.Najava završne konferencije projekta "Mladi u fokusu"

Dana 25. novembra 2013. godine u 12 časova, u Skupštinskoj sali Opštine Vrnjačka Banja održaće se završna konferencija projekta "Mladi u fokusu", na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o nezaposlenosti mladih na teritoriji opštine Vrnjačka Banja i ostali efekti Projekta, kao i preporuke za unapređenje zapošljavanja mladih na teritoriji naše opštine.

Projekat je finansirala švajcarska organizacija za pomoć svetu rada, Solidar Suisse, a realizovalo povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja, sa partnerima: Centrom za decu i omladinu i Opštinom Vrnjačka Banja.

Pozivamo predstavnike škola i fakulteta sa teritorije opštine Vrnjačka Banja, predstavnike javnih preduzeća i ustanova, biznis sektora, mlade, kao i sve zainteresaovane građane, da prisustvuju konferenciji.

U završnoj fazi Projekta održani su sastanci po fokus grupama - mladi anketari, mladi anketirani i poslodavci. U prilogu je vest o održanom sastanku prve od tri fokus grupe, objavljena u oktobarskom broju Vrnjačkih novina.

Debata o rezultatima istraživanja - Prioritet je zaposliti mlade

U kancelariji Povereništva SSSS za Opštinu V. Banja 7. novembra održana je debata 3 fokus grupe i predstavljeni su preliminarni rezultati istraživanja "Analiza položaja mladih nezaposlenih lica, potreba tržišta rada i mera za podsticanje i zapošljavanje mladih u Opštini Vrnjačka Banja" na uzorku od 96 anketiranih ispitanika. Sastanku su prisustvovali pored Ljubomira Rakezića, koordinatora projekta i Valentina Krstić predstavnica partnerske organizacije Centar za decu i omladinu, dr Dragan Tančić i dr. Milan Milošević koji su stručno obradili podatke anketa, Maja Zdravković iz Odeljenja za LER kao predstavnica partnera projekta Opštine VB, Sanja Cvetković predstavnica mladih iz ruralnog i Milica Radičević, predsavnica mladih iz urbang područja naše opštine.

Ivan Mihajlović, izvršni direktor HTP "Fontana", Živojin Sarić načelnik SKN V. Banja, Nikola Mikašinović koordinator projekta Solidar Suisse.

-Kao dva najvažnija problema ispitanici izdvajaju zapošljavanje nezaposlenih 43.6% i pad životnog standarda 18.2%. Vidimo i da je 83.2% ispitanika izabralo zapošljavanje nezaposlenih kao jedan od svojih odgovora na ovo pitanje.

Mladi smatraju da veze i protekcije sa 82.3% i pripadnost političkoj stranci sa 11.5% odgovora najviše utiču na dobijanje posla. Veoma veliki broj ispitanika bi pristalo da radi poslove za nižom stručnom spremom, čak 75.8% njih. Četvrtina, ili preciznije 24.2% ne bi. Nezaposlenost mladih dovodi do toga da među mladima ima sve više nervoznih 40.3%, loše društveno prilagođenih 30.9%, potištenih 12.8%, i u manjem broju slučajeva lose porodično i emocioanlno prilagođenih, 6.7% i 9.4%.

81.3% ispitanika misli da nemogućnost zaposlenja dovodi do povećanja agresije i nasilničkog ponašanja kod mladih. Mladi bi u velikoj većini pristali da rade u drugom gradu, čak 87.5% njih. Nešto je manji broj onih koji bi radili na selu u odnosu na grad, 63.5%. U drugoj državi bi radilo 75% mladih. Na poljoprivrednom imanju dve trećine mladih ne bi radilo. 38.5% je onih koji bi radili.

Ispitanici bi u najvećem broju voleli da dobiju posao u državnoj firmi ili ustanovi, 76%, 15.6% bi volelo da se zaposli u svojoj firmi, dok bi samo njih 8.3% volelo da se zaposli u privatnoj firmi/radnji/preduzeću.

Većina bi volela da živi odvojeno od roditelja, 85.4%, izneo je delić dobijenih rezultata anketiranja prof. dr Dragan Tančić.

Prof. dr Tančić rekao je da bi sa rezultatima istraživanja trebalo upoznati nadležne državne organe i da bi bilo dobro realizovati ovakav prošireni projekat istraživanja na nivou cele Srbije ili većeg regiona.

Završna konferencija projekta "Mladi u fokusu" - Mladi ne biraju posao

Povereništvo SSSS za Opštinu Vrnjačka Banja, kao nosilac projekta "Mladi u fokusu" koji je finansirao Solidar Suisse a sprovodio se proteklih 6 meseci, organizovalo je 25. novembra u velikoj sali SO završnu konferenciju sa predstavljanjem Analize i predloga mera. Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Opštine, škola, fakulteta, Nacionalne službe zapošljavanja, Sindikata, Kancelarije za mlade…Prisutnima su se obratili: Nikola Mikašinović koordinator projekta Solidar Suisse, koordinator projekta Ljubomir Rakezić, Valentina Krstić predsednica Centra za decu i omladinu i asistent koordinator na ovom projektu Dušan Stevanović, pomoćnik predsednika Opštine.

Rezultate istraživanja o nezaposlenosti mladih u Vrnjačkoj Banji predstavio je prof. dr Dragan Tančić.

Gledajući seriju pitanja koja se bavi time da li mladi učestvuju u definisanju, sprovođenju, praćenju i proceni programa lokalnih tela za mlade i programima proizašlim u skladu sa omladinskom politikom opštine, konzenzus, upravo među mladima, jeste da u izuzetno velikom broju mladi ne učestvuju, 55-70% izrazito negativnih odgovora. U veoma malom broju slučaja mladi su konsultovani, od 3-9%, još manji je procenat slučajeva gde je sa mladima uspostavljen kontinuirani dijalog – do 1%.

Kao dva najvažnija problema sa kojima se stanovništvo Vrnjačke Banje suočava ispitanici izdvajaju zapošljavanje nezaposlenih 43.6% i pad životnog standarda 18.2%. Kao najvažniji problem se ističu nezaposlenost sa 42.3%, sledi korupcija sa 12.6% i nefunkcionisanje institucija sa 10.4%.

Mladi smatraju da veze i protekcije sa 82.3% i pripadnost političkoj stranci sa 11.5% odgovora najviše utiču na dobijanje posla.

Nezaposlenost mladih dovodi do toga da među mladima ima sve više nervoznih 40.3%, loše društveno prilagođenih 30.9%, potištenih 12.8%, i u manjem broju slučajeva loše porodično i emocioanalno prilagođenih, 6.7% i 9.4%.

81.3% ispitanika misli da nemogućnost zaposlenja dovodi do povećanja agresije i nasilničkog ponašanja kod mladih.

Kao odgovorne zbog nezaposlenosti, ispitanici su najviše ogorčeni, gnevni i ljuti su na Srbiju, kao državu, 43%, slede političke stranke sa 24%, opština Vrnjačka Banja sa 21.2%, i dr.

Većina bi volela da živi odvojeno od roditelja, 85.4%.

Najteža posledica nezaposlenosti jeste nemogućnost radnog angažovanja i napredovanja – 41.9%, sledi nemogućost formiranja svoje porodice sa 21.9%, nemaština beda i siromaštvo sa 14.4% i nemogućnost daljeg školovanja sa 12.5%.

Izrazito nepoverenje u (državne posebno) institucije, 52.9% ispitanika ne veruje nijednoj instituciji, 14% bez odgovora. Nešto poverenja ispitanici imaju u Crkvu 19%, zatim Vojsku 6.6%.

Kao i za Vladu u prethodnom pitanju, ispitanici skoro u istoj meri, 61.5% misle da će opštinska vlast biti neuspešna u poboljšavanju položaja mladih nezaposlenih.

Bitno je napomenuti da je procenat pozitivnog mišljenja mnogo manji od očekivanog, a u poređenju sa negativnom ocenom zbog velikog broja ispitanika koji ne žele da odgovore na ovo pitanje. 89.6% ispitanika misli da su reforme političkih nosilaca vlasti, unazad deset godina bile neuspešne da obezbede bolji položaj mladih.

Slično prethodnom pitanju 81.3% mladih misli da politička vlast, tj. reforme nosilaca političe vlasti, unazad 10 godina, nisu omogućile bolji položaj mladih sa sela.

Deo istraživanja predstavljaju i "Stavovi nosilaca bitnih funkcija u privrednom i političkom životu opštine Vrnjačka Banja u vezi položaja mladih nezaposlenih lica, potreba tržišta rada i mera za podsticanje zapošljavanja mladih u Opštini Vrnjačka Banja". (Intervju sproveden na uzorku od 19. ispitanika).

Većina intervjuisanih odn. 84,2% smatra da je nezaposlenost mladih u Vrnjačkoj Banji veliki problem i da je katastrofalno stanje. Opštini Vrnjačka Banja najpotrebniji su menadžeri turizma 26,3%, zanatlije i menadžeri ugostiteljstva sa po 15,8%. Najveći broj ispitanika, 84,2%, smatra da postoji određeni stepen zavisnosti između nezaposlenosti u Vrnjačkoj Banji i lokalne samouprave. Većina ispitanika smatra da će se u naredne tri godine u Vrnjačkoj Banji neznatno smanjiti broj nezaposlenih (47,4%); u manjoj meri će se povećati (36,8%), neće se smanjiti (15,8%).

Omladinci, članovi Centra za decu i omladinu koji su aktivno učestvovali u realizaciji ovog projekta izveli su kratku pozorišnu predstavu i oživeli delić sumorne atmosfere u situacijama kad mladi obavljaju razgovore za posao.

Prisutni su sa velikim zadovoljstvom videli i kratku pozorišnu predstavu članova Omladinskog kluba iz Niša. "Besposlena predstava" je prikaz forum teatra koji teži realnom rešenju problema nezaposlenosti mladih. Uz aktivno učešće publike, ova je predstava uvek drugačija, bliža rešenju.

O izuzetnom značaju projekta beležimo izjavu prof. dr Milana Miloševića koji je dao aktivan doprinos u analizi anketa.

-Pokazalo se da je ovaj projekat veoma značajan, da je istraživanje pravilno obavljeno i da su, na žalost, rezultati očekivani. Dakle, mladi ukazuju na nezaposlenost kao problem broj jedan, veoma je prisutno nepoverenje na uobičajene tokove zapošljavanja, a socijalni status je posebna priča. Iz rezultata se vidi da polovina mladih nema nikakve prihode, a veliki broj njih ima prihode do hiljadu dinara. Sve to ukazuje na alarmantnost situacije i potrebe da se što hitnije rešavaju problemi. Treba da se krene korak napred, mladi treba da animiraju sve strukture i da dođu do svog mesta pod suncem. Samo istraživanje je pogodilo suštinu problema i da je ovaj slučajni uzorak u stvari reprezentativan uzorak, rekao je prof. dr Milan Milošević.

-Projekat je izuzetno značajan za V. Banju i Srbiju u kontekstu sagledavanja tih problema koji se dotiču mladih, a s druge strane se pokazuje visok stepen njihove svesti, visok stepen shvatanja ukupne situacije u zemlji i na primeru Vrnjačke Banje. Pokazalo se ovde da mladi ne biraju posao, oni nemaju mogućnosti da rade, da formiraju svoju porodicu, da imaju decu i to je jako tužno. Postavlja se pitanje šta smo mi obezbedili deci? Pitanje nezaposlenosti treba da se pokrene u državi. Pretpostavljam da će se u sledećih par godina dosta toga pokrenuti, da će doći do novih investicija i da će mladi imati veće šanse za zapošljavanje, rekao nam je prof. dr Dragan Tančić, autor ankete.

Predstavnice Nacionalne službe zapošavanja iz Vrnjačke Banje i Kraljeva su se uključile u diskusiju prestavljajući mere koje država sprovodi u saradnji sa LS u cilju podsticanja zapošljavanja teže zaposlivih kategrija među kojima spadaju i mladi do 30 godina.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj mladih, članova Centra za decu i omladinu i Kancelarije za mlade. Oni su aktivno učestvovali u diskusiji koja se razvila i izneli delić problema nezaposlenosti.

Valentina Krstić zaključila je da je od presudne važnosti da se uspostavi kontinuirana saradnja između školskog sistema i privrede. Takođe je preporučila mladima da stalno upotpunjavaju svoje obrazovanje i nastave da razvijaju svoje veštine u skladu sa potrebama tršišta odnosno sa realnim zahtevima privrede.


 
Banner