Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Obukama ka finansijskoj pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Novi projekat o finansijskom opismenjavanju za preduzetništvo

U toku obukeU toku obukePočetkom decembra meseca Centar za decu i omladinu počeo je da sprovodi projekat „Obukama ka finansijskoj pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola“ koji ima za cilj da informiše srednjoškolce i učenike osmih razreda osnovnih škola i obskrbi ih elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i finansija. Projekat se realizuje od decembra 2018. do kraja aprila 2019. godine i obuhvata tri vrste obuka za mlade kroz kojih će steći veštine i znanja za pokretanje sopstvenog biznisa, za izradu biznis plana radi provere poslovne ideje i o finansijskim institucijama, i instrumentima za pribavljanje osnovnih i obrtnih sredstava. Projektom su obuhvaćene osnovne i srednje škole iz Vrnjačke Banje, Trstenika, Kraljeva, Novog Pazara, Tutina, Brusa, Ćuprije i Niša. Obuke će držati stručnjaci iz oblasti finansija i ostalih srodnih ekonomskih oblasti. Pored obuka u školama ovaj projekat podrazumeva i široku promociju kako bi se šira javnost upoznala sa navedenim oblastima i time unapredila svoje stavove o značaju prihvatanja preduzetništva kao dobar model za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih kroz koje će ostvariti lični uspeh i doprineti lokalnom ekonomskom razvoju. Očekivani rezultati su da petstotine mladih prođe obuke iz oblasti preduzetništva, pisanja biznis plana i finansijama, da se u školama pokrene inicijativa da se preduzetništvo uvrsti na pojedinim časovima dodatne nastave, da najmanje nekoliko hiljada građana unapredi svoju informisanost o preduzetništvu. Kao najveći očekivani benefit je što će pojedini mladi koji su prošli obuku i stekli veštine kako da provere svoje biznis ideje ohrabriti se da sa svojim proverenim idejama izađu na tržište i ostvare svoje poslovne ciljeve.

Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu iz Vrnjačke Banje, partneri su osnovne i srednješkole, a projekat je finansiski podržan od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Održne prve obuke u OŠ “Mladost“ Vrnjci

Centar za decu i omladinu je u okviru projekta „Obukama ka finansijskoj pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola“ uspešno realizovao prve planirane aktivnosti. Dana 19.01.2019. održan je sastanak projektnog tima na kome su podeljene uloge, obaveze i odgovornosti članova i postigao dogovor o vremenskom okviru realizacije obuka po školama. Koordinator projekta je obavestila tim da je uspešno predstavila projekat školama, da je dobila odobrenja od deset direktora i da uskoro očekuje potpisane saglasnosti. Voditelji radionica Jelena Mihajlović i Mersida Jandrić će sarađivati na prilagođavanju prezentacija u skladu sa uzrastom polaznika.

Dana 17. januara 2019, zahvaljujući visokoj motivisanosti direktora Igora Drmanca, odžana je prva radionica u osnovnoj školi „Mladost“ u Vrnjcima na temu preduzetništva. Pored učenika, direktor je odredio jednog saradnika/psihologa koji će prisustvovati radionicama. Za rad je ustupio prostoriju sa obezbeđenim odličnim tehničkim uslovima. Druge dve radionice na teme izrada biznis plana/projekta i finansije održane su dana 25. Januara 2019 sa istih dvadesetak učenika koji su veoma aktivno učestvovali u razradi projektnih ideja i planiranju finansija.

Voditelji radionice su bile master ekonomista Jelena Mihajlović i mr ekonomskih nauka Valentina Krstić, koje su radile sa 19 učenika osmog razreda i uspele da ih uvedu u realni poslovni svet i pokrenu njihov preduzetnički duh. Učenici zu zaista pokazali veliku zainteresovanost za rad, izneli brojne ideje za pokretanje biznisa, inovacije i u četiri grupe radili konkretno na detaljnom razrađivanju i planiranju odabranih poslova. Prema proceni voditelja uspešno je ostvaren cilj obuka - informisanje učenika osmih razreda osnovnih škola i obskrbljivanje elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i finansija. 
Banner